• image
Mã SP:
Thương hiệu : Kerasys
  
    
 • Chia sẻ với bạn bè qua :
Chọn Số Lượng:
 • Set 1: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Oriental Premium_Đỏ 600g
Dầu xả Kerasys Oriental Premium_Đỏ 600ml
 • Set 2: Trị giá: 247.000 đồng 
Dầu gội Kerasys Oriental Premium_Đỏ 470g
Dầu xả Kerasys Oriental Premium_Đỏ 470ml
 • Set 3: Trị giá: 337.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon care (Tóc hư tổn nặng)_Đồng 600g
Dầu xả Kerasys Salon care (Tóc hư tổn nặng)_Đồng 600ml
 • Set 4: Trị giá: 293.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon care (Tóc hư tổn nặng)_Đồng 470g
Dầu xả Kerasys Salon care (Tóc hư tổn nặng)_Đồng 470ml
 • Set 5: Trị giá: 354.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon care Voluming Ampoule (Tóc xoăn,mỏng,yếu)_Đỏ 600g
Dầu xả Kerasys Salon care Voluming Ampoule (Tóc xoăn,mỏng,yếu)_Đỏ 600ml
 • Set 6: Trị giá: 354.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon care Straightening Ampoule (Tóc thẳng)_Tím 600g
Dầu xả Kerasys Salon care Straightening Ampoule (Tóc thẳng)_Tím 600ml
 • Set 7: Trị giá 267.000 đồng
Dầu gội Kerasys Moisturizing (Độ ẩm) _Trắng xanh 600g
Dầu xả Kerasys Moisturizing (Độ ẩm)_Trắng xanh 600ml
 • Set 8: Trị giá 267.000 đồng
Dầu gội Kerasys Revitalizing (Bóng khỏe)_Trắng tím 600g
Dầu xả Kerasys Revitalizing (Bóng khỏe)_Trắng tím 600ml 
 • Set 9: Trị giá 267.000 đồng
Dầu gội Kerasys Repairing (Phục hồi)_Trắng hồng 600g
Dầu xả Kerasys Repairing (Phục hồi)_Trắng hồng 600ml
 • Set 10: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon Perfume Glam & Stylish (Giảm gãy rụng)_Vàng 600g
Dầu xả Kerasys Salon Perfume Glam & Stylish (Giảm gãy rụng)_Vàng 600ml
 • Set 11: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Salon Perfume blooming & Flowery (Tái tao,phục hồi)_Hồng 600g
Dầu xả Kerasys Salon Perfume blooming & Flowery (Tái tao,phục hồi)_Hồng 600ml 
 • Set 12: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Perfume Lovely & Romantic Perfumed (Lãng mạng)_Trắng hồng 600g
Dầu xả Kerasys Perfume Lovely & Romantic Perfumed (Lãng mạng)_Trắng hồng 600ml
 • Set 13: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Perfume Elegance & Sensual Perfumed (Sang trọng)_Trắng tím 600g
Dầu xả Kerasys Perfume Elegance & Sensual Perfumed (Sang trọng)_Trắng tím 600ml
 • Set 14: Trị giá: 315.000 đồng
Dầu gội Kerasys Perfume Pure & Charming perfumed (Quyến rũ)_Trắng xanh 600g
Dầu xả Kerasys Perfume Pure & Charming perfumed (Quyến rũ)_Trắng xanh 600ml

Đánh Giá Trung Bình

0.0

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Chia sẻ suy nghĩ của bạn về sản phẩm này
Sản phẩm đã xem