Thực trạng các công ty bán và cung cấp thùng rác uy tin ở VietNam